VAN THỞ DẠNG CHÌM LOẠI NHỎ (Mini Immersion Breather)

VAN THỞ DẠNG CHÌM LOẠI NHỎ (Mini Immersion Breather)

Van Thở Dạng Chìm Loại Nhỏ được thiết kế cho các thiết bị nhỏ hơn với không gian có hạn, chẳng hạn như radio cầm tay, bộ pin, thiết bị điều khiển từ xa và bàn phím màng. 

Với màng kỵ nước (chống thấm nước), Van Thở Dạng Chìm  cho phép không khí đi qua, ngăn chặn sự tích tụ áp suất, đồng thời ngăn chặn sự truyền chất lỏng. Hạt hút ẩm cũng có thể được thêm vào Van Thở Dạng Chìm để làm khô không khí đi vào thiết bị. 

Nó rất dễ lắp đặt – chỉ cần vặn vào trục có ren hoặc gắn kết bằng cách sử dụng đai ốc được cung cấp.

 • Lý tưởng cho các thiết bị có không gian hạn chế 
 • Thích hợp cho radio cầm tay, bộ pin, thiết bị điều khiển từ xa và bàn phím màng 
 • Vận chuyển hàng không 
 • Tùy chọn gắn ren hoặc ốchãm 
 • Bảo vệ ngâm đến 5m 
 • Thời gian ngâm đến 24 giờ 
 • Cân bằng áp suất không đổi 
 • Dung môi và kháng dầu 
 • Nhiệt độ từ -40 độ đến +125 độ 
 • Hiệu quả lọc cao 
 • Lựa chọn vật liệu vỏbọc 
 • Dễ dàng cài đặt 
 • Xếp hạng IP 67

Mini Immersion Breather Product Brochure: Download

Enquire About Product