CỔNG NỐI VÀ XẢ THẢI (Exhaust & Connection Port)

CỔNG NỐI VÀ XẢ THẢI (Exhaust & Connection Port)

Được thiết kế đặc biệt dành cho các thùng chứa để kết nối thiết bị sấy không khí với các bộ phận khác như thùng chứa phụ.

  • Cổng xả thải và kết nối này là bộ phận thiết yếu đối với thùng chứa lớn, mà cần phải nối thiết bị sấy không khí với các bộ phận khác như thùng chứa phụ.
  • Có hai mô hình cho sản phẩm này là Van xả thủ công (Cổng xả) và Van tự đóng (Cổng nối).

Van Xả Thủ Công

Giống như một nút ngắt thủ công để mở cổng, Van xả thủ công là cổng xả có thể được sử dụng làm kết nối đầu vào trên các thùng chứa. Van tự đóng cho phép không khí đi vào thùng chứa nhưng lại ngăn không khí thoát ra ngoài.

Van Tự Đóng

Bộ phận này là một cổng nối đầu vào trên các thùng chứa. Tính năng tự đóng của thiết bị cho phép không khí đi vào thùng chứa nhưng không cho thoát ra ngoài.

Để biết thêm thông tin, xin hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi!

Exhaust and Connection Port Product Brochure: Download

Enquire About Product