VAN MỘT CHIỀU (Non-Return Valve)

VAN MỘT CHIỀU (Non-Return Valve)

Van một chiều, còn được gọi là Van kiểm tra được thiết kế đặc biệt để cho phép dòng khí đi theo một hướng và ngăn dòng khí đi từ hướng ngược lại.

Van một chiều có hai kiểu khác nhau – Van một chiều trong dòng và Van một chiều luồng M16.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi!

Non-Return Valve Product Brochure: Download

Enquire About Product