VAN XẢ NGOÀI (Outward Relief Valve)

VAN XẢ NGOÀI (Outward Relief Valve)

Van xả ngoài được sử dụng để giảm áp suất trong cả thiết bị điện tử và quang điện tử với thiết lập tiêu chuẩn từ 0,5 psid đến 5,0 psid. Thiết bị gồm các kiểu loại khác nhau như Van Xả Ren Ngoài, Van Xả Ngoài Gắn Mặt Bích, Van Xả Ngoài Dạng Đẩy Lắp, Van Xả Ngoài Không Ren Có Vỏ Bảo Vệ Bằng Sợi Thủy Tinh Nylon, Van Xả Ngoài Dạng Đẩy Lắp có đường kính 10 mm, Van Xả Ngoài Ren Kép 1.5 BSP, vv

  • Thích hợp cho các thiết bị điện tử và quang điện tử
  • Giảm áp suất trong các thiết bị điện tử và quang điện tử

Outward Relief Valve Product Brochure: Download

Enquire About Product