VAN XẢ THẢI (Purge Relief Valve)

VAN XẢ THẢI (Purge Relief Valve)

Van xả thải giống như lõi van xe bên trong rãnh lốp có chiều dài tối thiểu và rất nhẹ. Van xả này thường được sử dụng để xả thải hoặc điều áp các thùng chứa.

Tiêu chuẩn về Ren bước mịn UNF đã được áp dụng để tạo ra lõi van xả bên trong một lớp rãnh có chiều dài tối thiểu loại nhẹ với mục đích xả thải hoặc điều áp các thùng chứa.

Để kích hoạt van này, cần sử dụng một mâm cặp khí nén (không do Stream Peak cung cấp). Có thể bảo đảm độ chắc chắn cho nắp van bằng cách sử dụng một dây an toàn do người dùng tự chuẩn bị để gắn vào thân van.

  • Có thể được sử dụng để xả thải hoặc điều áp các thùng chứa
  • Tạo thành lõi van bên trong rãnh ở chiều dài tối thiểu và trọng lượng nhẹ
  • Van tự đóng (Cổng nối)
  • Van xả thải UNF 0.375-24

Purge Relief Valve Product Brochure: Download

Enquire About Product