Lớp Cách Nhiệt (Thermal Insulators)

Lớp Cách Nhiệt của Stream Peak làm giảm sự truyền nhiệt giữa sản phẩm của bạn và môi trường, duy trì nhiệt độ của sản phẩm ở nhiệt độ tối ưu, dù là nóng hay lạnh.