Tấm Lót Hộp Cách Nhiệt (Insulated Box Liner)

Tấm Lót Hộp Cách Nhiệt (Insulated Box Liner)

Tấm Lót Hộp Cách Nhiệt là một hộp làm mát cung cấp phương pháp thay thế cách nhiệt tốt đối với bao bì xốp cứng, cho các sản phẩm đang được vận chuyển của bạn.

Hộp cách nhiệt hoặc hộp làm mát Stream Peak, được gọi là Airliner, sẽ là một sự thay thế cách nhiệt tốt cho bao bì xốp cứng, dùng cho các sản phẩm được vận chuyển của bạn. Nó là một lớp lót cách nhiệt, có thể bơm hơi, dễ dàng chuyển đổi một hộp các tông bình thường thành một hộp làm mát.

Lý tưởng để lưu trữ các hàng hóa dễ vỡ nhất, Airliner thường được sử dụng cho dược phẩm, các sản phẩm nông nghiệp và vận chuyển các sản phẩm cá và thực vật nhiệt đới.

Vật liệu cách nhiệt​

 • Duy trì chuỗi lạnh được xác định trước
 • Lớp rào cản chống sốc nhiệt và hiệu suất cách nhiệt thay đổi phù hợp với loại giao hàng và điều kiện theo mùa.

Bảo vệ

 • Bảo vệ tự nhiên tối đa
 • Tác động từ việc xử lý được hấp thụ bởi cấu trúc linh hoạt của Airliner cho chuỗi lạnh an toàn trong mọi trường hợp

Tiết kiệm

 • Tiết kiệm không gian tại cửa hàng bán hàng hoặc trung tâm điều phối: trước khi được bơm phồng, Airliner chiếm không gian ít hơn 20 lần so với polystyrene.
 • Khả năng cách nhiệt vượt trội; yêu cầu ít hộp gel làm lạnh hơn, nhiều không gian hơn cho sản phẩm = chi phí vận chuyển được tối ưu hóa!

Theo dõi​

 • Số sê-ri mã vạch duy nhất trên mỗi Airliner cho phép truy tìm thông tin về lô và sản xuất có sẵn trong toàn bộ thời gian sử dụng Airliner.

Bền vững

 • Dễ dàng loại bỏ
 • Không cần phương tiện làm lạnh, giúp giảm lượng khí thải CO2.

Thời gian vận chuyển​

 • Từ 12 đến 120 giờ tùy theo cấu hình

Công suất

 • Đường kính từ 2 đến 65 lít / màng có thể được cấu hình theo yêu cầu
 • Một sự thay thế cách nhiệt tốt với độ linh hoạt cao hơn
 • Cung cấp lớp đệm

Đường kính từ 2 đến 65 lít / màng có thể được cấu hình theo yêu cầu

Enquire About Product