Hộp Cách Nhiệt (Insulated Box)

Hộp Cách Nhiệt (Insulated Box)

BioTherm 5 là một hộp cách nhiệt có thể tái sử dụng để vận chuyển một loạt các mẫu băng khô hoặc kiểm soát nhiệt độ.

BioTherm 5 là một hộp cách nhiệt có thể tái sử dụng, chi phí thấp và là giải pháp hiệu quả cao để vận chuyển một loạt các mẫu băng khô hoặc kiểm soát nhiệt độ.Nó đi kèm với một tay cầm mang để giúp người sử dụng vận chuyển cẩn thận.

Đối với các sản phẩm cần được giữ lạnh trong quá trình vận chuyển, BioTherm 5 là sản phẩm bắt buộc phải có khi kết hợp với chất làm mát như đá khô hoặc hộp gel làm lạnh của Stream Peak, Ice Peak.

  • Tái sử dụng, chi phí thấp và hiệu quả cao
  • Lý tưởng để vận chuyển một loạt các mẫu băng khô hoặc kiểm soát nhiệt độ
  • Tay cầm mang để giúp người sử dụng vận chuyển cẩn thận
  • Hộp thay thế bên ngoài có sẵn
  • Báo cáo hiệu suất nhiệt độ có sẵn theo yêu cầu
  • Dịch vụ xác nhận toàn diện có sẵn
  • Có sẵn bộ dụng cụ Coolpac -2 ° C đến -8 ° C
  • Cung cấp đầy đủ sẵn sàng để vận chuyển
Thời gian 48 giờ
Khối lượng bên trong 4.9 Lít
Trọng lượng hệ thống 1,6 lbs
Trọng lượng hệ thống w / Đá khô 9,8 lbs
Kích thước bên trong – Chiều dài 170 mm
Kích thước bên trong – Chiều rộng 170 mm
Kích thước bên trong – Chiều cao 170 mm
Kích thước bên ngoài – Chiều dài 268 mm
Kích thước bên ngoài – Chiều rộng 273 mm
Kích thước bên ngoài – Chiều cao 283 mm

Enquire About Product