Máy Ghi Biểu Đồ Dickson (Dickson Chart Recorder)

Máy Ghi Biểu Đồ Dickson (Dickson Chart Recorder)

Máy Ghi Biểu Đồ Dickson là thiết bị cơ học bao gồm biểu đồ giấy xoay quanh bút di động, di chuyển theo cách đọc của cảm biến và vẽ biểu đồ giấy phù hợp, cho phép bạn theo dõi nhiệt độ trong suốt cả ngày.

Mỗi gói biểu đồ bao gồm 60 miếng. Việc nạp biểu đồ có 2 kích cỡ:

  • 4 inch (101mm)
  • 6 inch (152mm)

Biểu đồ 4 inch (101mm) cung cấp bản ghi 24 giờ và có thể thực hiện các phép đo nhiệt độ từ -30 ° C đến 50 ° C.

Biểu đồ 6 inch (152mm) cung cấp bản ghi 7 ngày với các phép đo nhiệt độ từ 0 ° C / F đến 100 ° C / F hoặc -100 ° C / F đến 0 ° C / F.

  • Màn hình kỹ thuật số
  • Ghi 7 ngày hoặc 24 giờ
  • C / F có thể chuyển đổi
  • Tuổi thọ pin 2-3 năm
  • Phạm vi nhiệt độ: -22 đến 122F (Không nên đặt ở nhiệt độ dưới 0F trong thời gian dài)

Dickson Chart Recorder Product Brochure: Download

Enquire About Product