Máy Ghi BLE Vận Chuyển (In-Transit BLE Loggers)

Máy Ghi BLE Vận Chuyển (In-Transit BLE Loggers)

Máy Ghi BLE Vận Chuyển  là một loạt các máy ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm, được trang bị các tính năng BLE. Sản phẩm được thiết kế cho các ứng dụng bao gồm, xe thùng, xe tải, container lạnh, cũng như vận chuyển hàng đường sắt và đường hàng không.

Tại Stream Peak, chúng tôi cung cấp hai mẫu Bộ ghi dữ liệu BLE khác nhau:

 • Máy Ghi BLE Vận Chuyển FlashLink® , Mẫu 40909

Máy Ghi BLE Vận Chuyển FlashLink® là một trình ghi PDF được kết hợp với các chức năng và giao tiếp BLE, lý tưởng để theo dõi nhiệt độ không dây của các chất dễ hỏng như thực phẩm, hóa chất và dược phẩm, khi chúng di chuyển qua dây chuyền lạnh. Dữ liệu từ trình ghi BLE có thể được truy cập bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thiết bị tải thông tin lên một ứng dụng web, nơi mà dữ liệu có thể được xem bất kỳ lúc nào.

Người nhận trên toàn cầu có thể nhanh chóng truy cập lịch sử chuyến đi bằng ứng dụng di động, mà không cần phải mở hàng hóa. Dữ liệu chuyến đi cũng có sẵn ở định dạng biểu đồ và bảng, và khi ứng dụng di động được đồng bộ hóa với ứng dụng web, vị trí sẽ được đánh dấu tại thời điểm trình ghi nhật ký được truy vấn.

Báo cáo PDF được tạo tự động trong ứng dụng và có thể được chia sẻ dễ dàng qua email với các bên liên quan khác. Là một tính năng sao lưu, trình ghi BLE cũng có thể được đọc bằng cổng USB tích hợp, khi được kết nối với máy tính cá nhân, máy sẽ tự động tải xuống báo cáo PDF với lịch sử dữ liệu chuyến đi.

Áp dụng cho các xe thùng, xe tải và container lạnh, cũng như vận chuyển hàng đường sắt và đường hàng không, người dùng có thể tải xuống và chia sẻ dữ liệu tại bất kỳ điểm nào của chuyến hàng, cho phép họ xác định và giải quyết các vấn đề xảy ra ở đâu trong dây chuyền lạnh.

 • Bộ ghi Nhiệt độ và Độ ẩm trong quá trình vận chuyển BLE FlashLink® , MẪu 40910

Bộ ghi Nhiệt độ và Độ ẩm trong quá trình vận chuyển BLE FlashLink® là một trình ghi PDF được kết hợp với các chức năng và giao tiếp BLE, lý tưởng để theo dõi không dây nhiệt độ hoặc nhiệt độ và độ ẩm của các chất dễ hỏng như thực phẩm, hóa chất và dược phẩm khi chúng di chuyển qua dây chuyền lạnh. Dữ liệu từ trình ghi BLE có thể được lấy bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thiết bị tải thông tin lên một ứng dụng web, nơi dữ liệu có thể được xem bất kỳ lúc nào.

Người nhận trên toàn cầu có thể nhanh chóng truy cập lịch sử chuyến đi bằng ứng dụng di động, loại bỏ nhu cầu mở cửa hàng hóa. Dữ liệu chuyến đi cũng có sẵn ở định dạng biểu đồ và bảng, và khi ứng dụng di động được đồng bộ hóa với ứng dụng web, vị trí sẽ được đánh dấu tại thời điểm trình ghi nhật ký được truy vấn.

Báo cáo PDF được tạo tự động trong ứng dụng và có thể được chia sẻ dễ dàng qua email với các bên liên quan khác. Là một tính năng sao lưu, trình ghi BLE cũng có thể được đọc bằng cổng USB tích hợp, khi được kết nối với máy tính cá nhân, nó sẽ tự động tải xuống báo cáo PDF với lịch sử dữ liệu chuyến đi.

Áp dụng cho các xe thùng, xe tải và container lạnh, cũng như các chuyến hàng đường sắt và đường hàng không, người dùng có thể tải xuống và chia sẻ dữ liệu tại bất kỳ điểm nào của chuyến hàng, cho phép họ xác định và giải quyết các vấn đề xảy ra ở đâu trong dây chuyền lạnh.

Mẫu  Tính Năng
Bộ ghi dữ liệu trong quá trình vận chuyển FlashLink® , Mẫu 40909 

 

 • Đọc dữ liệu tại các điểm tiếp xúc của lô hàng mà không cần mở cửa
 • Dữ liệu nhiệt độ và vị trí được lưu trữ trong ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây
 • Truyền dữ liệu không dây đến các thiết bị thông minh có ứng dụng (iOS và Android)
 • Truy cập dữ liệu trên thiết bị di động cách xa ~ 65 feet / 20 mét
 • Tải xuống báo cáo PDF từ ứng dụng hoặc kết nối USB trực tiếp với máy tính cá nhân
 • Không cần phần mềm hoặc cáp để tải xuống dữ liệu
 • Quét mã QR trên trình ghi để tải xuống ứng dụng và để biết thêm thông tin sản phẩm
 • Xem báo cáo chuyến đi ở định dạng biểu đồ và bảng
 • Dữ liệu được lưu trữ trong ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây và trên máy tính cá nhân.
FlashLink® In-Transit BLE Temperature and Humidity Logger, Model 40910 

 

 • Đọc dữ liệu tại các điểm tiếp xúc của lô hàng mà không cần mở cửa
 • Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và vị trí được lưu trữ trong ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây
 • Truyền dữ liệu không dây đến các thiết bị thông minh có ứng dụng (iOS và Android)
 • Truy cập dữ liệu trên thiết bị di động cách xa ~ 65 feet / 20 mét
 • Tải xuống báo cáo PDF từ ứng dụng hoặc kết nối USB trực tiếp với máy tính cá nhân
 • Không cần phần mềm hoặc cáp để tải xuống dữ liệu
 • Quét mã QR trên trình ghi nhật ký để tải xuống ứng dụng và để biết thêm thông tin sản phẩm
 • Xem báo cáo chuyến đi ở định dạng biểu đồ và bảng
 • Dữ liệu được lưu trữ trong ứng dụng dựa trên đám mây và trên PC
Mẫu Ứng dụng
Bộ Ghi Dữ Liệu Trong Quá Trình Vận Chuyển BLE FlashLink® , Mẫu 40909 Xe thùng, xe tải, container lạnh, đường sắt và đường hàng không
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt độ và Độ ẩm Trong Quá Trình Vận Chuyển BLE FlashLink® , Mẫu 40910 Xe thùng, xe tải, container lạnh, đường sắt và đường hàng không
 • FlashLink® In-Transit BLE Logger, Model 40909
 • FlashLink® In-Transit BLE Temperature and Humidity Logger, Model 40910

In-Transit BLE Loggers Product Brochure: Download

Enquire About Product