Máy Ghi Nhiệt Độ Tempu (TempU Temperature Recorder)

Máy Ghi Nhiệt Độ Tempu (TempU Temperature Recorder)

Máy Ghi Nhiệt Độ Tempu là giải pháp hiệu quả về mặt chi phí để tối ưu hóa nguồn cung cấp chuỗi đông lạnh. Máy sẽ gửi thông báo cho người xử lý, nhà sản xuất và người vận chuyển khi sản phẩm của bạn đã tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ vượt quá ngưỡng quy định. Trong thời gian này, đèn LED màu đỏ sẽ nhấp nháy cứ sau 10 giây.

TempU Product Brochure: Download

Enquire About Product