MÁY SẤY ĐƯỜNG ỐNG (Pipeline Dryers)

Máy sấy đường ống chủ yếu được sử dụng để giảm hàm lượng hơi nước đến mức an toàn trong khí nén hoặc xử lý đường ống dẫn khí. Những máy sấy này phù hợp với đường ống có đường kính nhỏ, lên đến 10 mm hoặc ⅜, và áp suất làm việc lên đến 7 bar. Chúng thường được làm đầy bằng silica gel hoặc chất hút ẩm phân tử để loại bỏ hơi nước hoặc hơi ẩm, nhưng các hợp chất khác cũng có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng các loại sàng phân tử khác nhau.

Máy sấy thường chứa đầy silica gel hoặc chất hút ẩm phân tử để loại bỏ hơi nước, nhưng việc sử dụng các loại chất hút ẩm phân tử khác nhau có thể cung cấp sự hút bám chọn lọc của các thành phần khác.