60G ĐẾN 200G SÀNG PHÂN TỬ ĐƯỢC LẤP ĐẦY TRONG MÁY HÚT ẨM NỘI DÒNG SÀNG PHÂN TỬ (60g to 200g Molecular Sieves Filled In-Line Desiccator)

60G ĐẾN 200G SÀNG PHÂN TỬ ĐƯỢC LẤP ĐẦY TRONG MÁY HÚT ẨM NỘI DÒNG SÀNG PHÂN TỬ (60g to 200g Molecular Sieves Filled In-Line Desiccator)

Máy hút ẩm nội dòng này có thể chứa tốc độ dòng chảy lên tới 4 lít mỗi phút. Được xếp hạng cho áp suất tối đa 60 psi (4 bar), nó chứa một sàng phân tử 4A và bao gồm một bộ chỉ báo độ ẩm để chỉ thị và cảnh báo người dùng khi hạt hút ẩm bão hòa.

Máy hút ẩm này có bộ lọc đầu ra 25 micron (danh định). Không khí đầu vào phải sạch và không có nước lỏng. Nó có thể nạp lại với các kết nối thay thế có sẵn nếu được yêu cầu.

60g to 200g Molecular Sieves Filled In-Line Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product