MÁY SẤY NỘI TUYẾN (In-Line Dryer)

MÁY SẤY NỘI TUYẾN (In-Line Dryer)

Máy Sấy Nội Tuyến với chi phí thấp cung cấp khả năng lưu lượng cao cho các ứng dụng áp suất thấp. Có sẵn ba kích cỡ: 500 gram, 1000 gram và 2000 gram.

In-Line Dryer BLD10787-01-03 Product Brochure: Download

Enquire About Product