LỌC HÚT ẨM (Desiccant Refills)

LỌC HÚT ẨM (Desiccant Refills)

Lọc Hút Ẩm dùng để thay thế cho các thiết bị kích hoạt lại hạt hút ẩm, chất làm đầy hạt hút ẩm có sẵn cho tất cả các Transformer Breathers. Khi Envirogel (silica gel chỉ màu cam) có dấu hiệu bão hòa (đổi màu từ Cam sang Xanh lục), nó hoạt động như một gợi ý rằng đã đến lúc phải thay thế nó bằng các Chất làm đầy Hạt hút ẩm này.

Sản phẩm có sẵn từ 0,5Kg đến 50Kg.

Ngoài ra, đầu tư vào Đơn vị kích hoạt lại hạt hút ẩm là một khoản đầu tư tuyệt vời để tái sử dụng hạt hút ẩm bão hòa bằng cách làm khô chúng

Enquire About Product