MÁY HÚT ẨM THÔNG HƠI (Vent Dryers)

Tại sao bạn nên sử dụng Máy hút ẩm thông hơi?

Các chất gây ô nhiễm chất lỏng, như độ ẩm và bụi bẩn, là nguồn gây ô nhiễm chính gây ra sự pha loãng axit, làm tăng sự ăn mòn của dầu và các chất lỏng khác, sự phát triển của nấm hoặc làm giảm điện trở của dầu biến thế và các vật liệu tương tự.

Điều gì gây ra chất gây ô nhiễm trong bể hoặc bể chứa?

Chất gây ô nhiễm xâm nhập vào bể hoặc bể chứa khi vật liệu được lấy ra khỏi bể do nhu cầu vận hành, hơi thở nhiệt – sự chuyển động của hơi trong và ngoài bể, cũng như sự thay đổi áp suất khí quyển.

Khách hàng có thể chọn sử dụng Envirogel (silica gel chỉ thị màu cam) hoặc sàng phân tử trong Máy hút ẩm thông hơi của chúng, tùy thuộc vào loại nào phù hợp hơn cho ứng dụng của khách hàng.

Do đó, Máy hút ẩm thông hơi bể chứa là giải pháp hoàn hảo để bảo vệ các vật liệu cực kỳ nhạy cảm với ô nhiễm độ ẩm vì nó kiểm soát các chất gây ô nhiễm trong bể.