Alumina Hoạt Tính (Activated Alumina)

Alumina Hoạt Tính (Activated Alumina)

Một vật liệu hấp thụ cao được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp nặng vì nhiều lý do như hấp thụ chất xúc tác, loại bỏ florua và các hóa chất khác.

Với diện tích bề mặt hơn 200 mét vuông / g, Alumina hoạt tính thường được sử dụng làm hạt hút ẩm và bộ lọc fluoride, asen và selen trong nước uống. Nó được làm bằng nhôm oxit (alumina; Al2O3) và có tỷ lệ diện tích trên bề mặt rất cao, nhờ vào các lỗ được thiết kế dạng đường hầm. Alumina hoạt tính hấp thụ cao này, có thể giải phóng các phân tử nước bị mắc kẹt khi làm nóng đến ~ 200 ° C.

Các ứng dụng xúc tác:

Alumina Hoạt Tính cũng có thể được sử dụng để hấp thụ chất xúc tác trong sản xuất polyetylen và hydro peroxide. Hạt hút ẩm này cũng hoạt động như một hạt hấp thụ chọn lọc, để loại bỏ các hóa chất như asen, florua và lưu huỳnh từ các dòng khí (quy trình Claus Catalyst).

Hạt hấp thụ Fluoride:

Alumina Hoạt Tính chủ yếu được sử dụng để loại bỏ fluoride khỏi nước uống, dễ dàng giảm mức fluoride từ 10,0 ppm (phần triệu) xuống dưới 1,0 ppm. Lượng florua loại bỏ khỏi nước được lọc phụ thuộc vào thời gian nước thực sự chạm vào vật liệu lọc alumina. Khi gia tăng alumina, lượng florua còn lại trong nước lọc sẽ giảm. Ngoài ra, việc giảm nhiệt độ và độ pH của nước cho phép lọc hiệu quả hơn, với 5,5 là độ pH lý tưởng, nó cho phép tỷ lệ loại bỏ lên tới 95%.

Hệ thống chân không:

Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng chân không cao. Nó hoạt động như một vật liệu tích điện trong các bẫy phía trước, để ngăn dầu được tạo ra bởi các bơm cánh quạt quay ngược dòng vào hệ thống.

  • Ngoại quan không thay đổi
  • Diện tích hấp thụ bề mặt lớn
  • Lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp nặng

Activated Alumina Product Brochure: Download

Enquire About Product