Than Hoạt Tính (Activated Carbon)

Than Hoạt Tính (Activated Carbon)

Một chất hấp thụ giúp thanh lọc nước, không khí và khí cũng như kiểm soát mùi. Than hoạt tính có hiệu quả chi phí trong việc xử lý khối lượng lớn khí hoặc nước có nồng độ chất gây ô nhiễm thấp.

Một hạt hấp thụ tuyệt vời, Than hoạt tính (còn được gọi là Than hoạt hóa, Than đá hoạt tính) là một chất có độ xốp cao để xử lý nước, không khí và khí, cũng như kiểm soát mùi. Với diện tích bề mặt lớn từ 800 đến 1.200 mét vuông mỗi gram.

Than hoạt tính là một cách hiệu quả về mặt chi phí để xử lý khối lượng lớn khí hoặc nước có nồng độ chất gây ô nhiễm thấp. Thêm vào đó, Than hoạt tính, được làm từ vỏ dừa tự nhiên, có thể được sử dụng trong sản xuất thực phẩm và các quy trình công nghiệp.

  • Có thể được sử dụng trong cả sản xuất thực phẩm và quy trình công nghiệp

Activated Carbon Product Brochure: Download

Enquire About Product