Đất Sét Hút Ẩm Hoạt Tính (Activated Clay)

Đất Sét Hút Ẩm Hoạt Tính (Activated Clay)

Chủ yếu được sử dụng để hấp thụ hơi nước và kiểm soát độ ẩm, Đất Sét Hút Ẩm Hoạt Tính là một khoáng chất xốp tự nhiên được sấy khô và xử lý để tăng cường khả năng hấp thụ của nó, cho phép nó hấp thụ tới 25% trọng lượng của nó. Đất Sét Hút Ẩm Hoạt Tính cũng thường được gọi là Đất sét Montmorillonite hoặc Đất sét Bentonite.

Ở nhiệt độ vượt quá 50 ° C, độ ẩm hấp thụ sẽ được giải phóng trở lại môi trường, cho phép người dùng làm khô và tái sử dụng đất sét đã bão hòa (đầy đủ) một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là Đất Sét Hút Ẩm Hoạt Tính không phù hợp cho các ứng dụng nhiệt độ cao trên 50 ° C.

Đất Sét Hút Ẩm Hoạt Tính Humi Dri của Stream Peak an toàn, không mùi, trơ về mặt hóa học, không ăn mòn và không độc hại. Hình dạng vật lý của nó không thay đổi khi bão hòa với nước. Sản phẩm này ít tốn kém và hiệu quả hơn so với các hạt hút ẩm được sản xuất hóa học khác và có hiệu quả trong phạm vi nhiệt độ bình thường và độ ẩm tương đối (rh).

  • Hấp thụ 25% trọng lượng của chính nó
  • Hình dạng vật lý được duy trì, và có thể được sử dụng lại một cách dễ dàng
  • Đất sét hoạt tính ít tốn kém hơn nhưng hiệu quả hơn
  • Thân thiện với môi trường

Activated Clay Product Brochure: Download

Enquire About Product