Sàng Phân Tử (Molecular Sieve)

Sàng Phân Tử (Molecular Sieve)

Sàng Phân Tử ( Còn được gọi là zeolite hoặc molsieve) bao gồm các lỗ nhỏ, có kích thước đồng đều cho phép các phân tử có kích thước nhỏ hơn được hấp thụ. Do đó, chúng có thể khử nước, tinh chế và tách các chất khí và chất lỏng chọn lọc.

Có khả năng hấp thụ tới 22% trọng lượng của chính nó, Sàng Phân Tử thường được sử dụng trong các hệ thống lọc hoặc trong túi để giảm độ ẩm. Ngoài ra, Sàng Phân Tử có thể được sử dụng ngay cả ở nhiệt độ lên tới 300 độ, làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng máy móc.

  • Sàng Phân Tử 3A
  • Sàng Phân Tử 4A
  • Sàng Phân Tử 5A
  • Sàng Phân Tử 13X
  • Hấp thụ 22% trọng lượng của chính nó
  • Có thể được sử dụng ở nhiệt độ lên tới 300’c và được sử dụng tốt nhất trong các hoạt động máy móc

Molecular Sieve Product Brochure: Download

Enquire About Product