Silica Gel

Silica Gel

Một hạt hút ẩm phổ biến được sử dụng để hấp thụ độ ẩm và hơi nước do nó không mùi và không phản ứng, Silica Gel giúp kiểm soát mức độ ẩm tương đối trong môi trường xung quanh. Có khả năng hấp thụ tới 40% trọng lượng của nó, Silica gel có thể làm giảm Độ ẩm tương đối (RH) xuống 40% trong một khu vực kín.

Ba loại Silica Gel có sẵn tại Stream Peak Silica Gel không chỉ thị, Silica Gel chỉ thị màu xanh và Silica Gel chỉ thị màu cam. Các tùy chỉnh như trộn Silica Gel không chỉ thị và Silica Gel chỉ thị màu xanh cũng có sẵn.

Silica Gel không chỉ thị – Còn được gọi là silica gel trắng hoặc trong, nó không vị, không mùi, không phản ứng với hóa chất, không ăn mòn và không độc hại, giúp nó trở thành một chất chống ẩm an toàn.

Đây là một sản phẩm an toàn cho thực phẩm, cho phép các nhà đóng gói đóng gói các gói silica gel với thực phẩm.

Silica Gel chỉ thị màu xanh – Chứa coban clorua, Silica Gel chỉ thị màu xanh chuyển từ màu xanh sang màu hồng khi bão hòa, cảnh báo trực quan cho người dùng để thay thế hạt hút ẩm.

Humi Dri Blue của Stream Peak thích hợp để sử dụng với bao bì không dính bụi của thiết bị điện tử, và trong các ứng dụng có điều khiển độ ẩm thị giác.

Silica Gel chỉ thị màu cam – Còn được gọi là Gel môi trường (Envirogel), Silica Gel chỉ thị màu xanh cam chứa một bộ chỉ thị hữu cơ an toàn, gọi là methyl-violet, chuyển từ màu cam sang màu xanh lá cây, khi bão hòa với hơi nước, đóng vai trò như một chỉ dẫn để thay thế.

Một thay thế cho Silica Gel chỉ thị màu xanh, nó không chứa kim loại nặng, thân thiện với môi trường, không ăn mòn và không độc hại, giúp nó được chấp nhận rộng rãi hơn cho phạm vi ứng dụng lớn hơn.

Silica Gel chỉ thị màu xanh và trắng – Hỗn hợp này chứa 10% Silica Gel chỉ thị màu xanh và 90% Silica Gel không chỉ thị.

Silica Gel chỉ thị màu Cam và Trắng – Hỗn hợp này chứa 10% Silica Gel chỉ thị màu cam và 90% Silica Gel không chỉ thị (trắng).

Silica Gel Combined: Download

Enquire About Product