Pillow Paks

Pillow Paks

Pillow Paks là hạt hút ẩm chất lượng cao, được sử dụng bởi các chuyên gia y tế, bao bì thực phẩm và các chuyên gia khác để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm. Có một số loại có sẵn như sàng phân tử, silica gel, đất sét và carbon. Có thể tùy chỉnh các túi hạt hút ẩm (nghĩa là sự kết hợp giữa silica gel không chỉ thị và than hoạt tính).

 • Khả năng chống thấm nước  không khí cao 
 • Tốc độ truyền hơi cao 
 • Chất nền được làm bằng vật liệu Tyvek® 
 • Không bụimạnh  khó rách 
 • Mềm mại – không làm hỏng sản phẩm của bạn 
 • Mực thực phẩm  tuân thủ FDA, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 
 • 0.25 gram
 • 0.5 gram
 • 1 gram
 • 1.5 gram
 • 2 gram
 • 3 gram
 • 5 gram
 • 7 gram
 • 10 gram
 • 12 gram
 • 14 gram

Enquire About Product