Bình Hút Ẩm (Desiccators)

Bộ hút ẩm khí là sản phẩm bảo vệ, chống ăn mòn, ngằn ngừa độ ẩm và ô nhiễm giúp sản phẩm của bạn luôn ở trong tình trạng sử dụng và hoạt động tốt nhất.