BÌNH HÚT ẨM (Breather Desiccators)

BÌNH HÚT ẨM (Breather Desiccators)

Bình hút ẩm được kết hợp với bộ chỉ báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm và cho biết sự cần thiết của bình hút ẩm (hoặc gel silica  hoặc sàng phân tử). Gel Silica màu xanh sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng khi bão hòa độ ẩm. Sử dụng bình hút ẩm sàng phân tử sẽ duy trì độ ẩm tương đối thấp cho các ứng dụng cực kỳ nhạy cảm, nơi thiết bị hoặc vỏ có thể phải hoạt động ở nhiệt độ thấp và không được ngưng tụ hơi nước.

 • Kết hợp chỉ báo độ ẩm
 • Chỉ thị trực quan với mức RH
 • Nhiều mẫu mã có sẵn
 • Bình hút ẩm thay thế

Các loại bình hút ẩm có sẵn bao gồm:

 • Thiết bị nạp Gel Silica 5g – 400g
 • Thiết bị nạp Gel Silica sàng phân tử 5g – 400g
 • Thiết bị đo nạp gel Silica 5g – 400g
 • Thiết bị đo nạp sàng phân tử 5g – 400g
 • Thiết bị đo nạp sàng phân tử 3g
 • Thiết bị lọc R.F & đo nạp gel Silica 5g – 400g
 • Thiết bị lọc R.F & đo nạp gel Silica 5g – 400g
 • Thiết bị lọc R.F & đo nạp gel Silica 3g
 • Máy khử ẩm được trang bị sàng phân tử
 • Bộ lọc hút ẩm sàng phân tử
 • Bộ lọc hút ẩm sàng phân tử (dài)
 • Máy nạp gel Silica và sàng phân tử 3g
 • Thiết bị sàng phân tử 2g ​

Breather Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product