Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Kim Loại (Metal Panel Mounting Desiccators)

Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Kim Loại (Metal Panel Mounting Desiccators)

Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Kim Loại giúp bảo vệ các thiết bị điện tử, điện và máy tính chống ăn mòn, ẩm ướt và nhiễm bẩn. Sản phẩm này có thể kết hợp với đèn báo độ ẩm để theo dõi độ bão hòa độ ẩm. Chất hấp thụ độ ẩm được sử dụng trong bình hút ẩm có thể là gel silica màu xanh hoặc sàng phân tử. Khi gel silica  màu xanh được bão hòa độ ẩm, bình hút ẩm sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng. Mặt khác, sàng phân tử duy trì độ ẩm tương đối cực thấp cho các ứng dụng cực kỳ nhạy cảm, trong đó thiết bị có thể bị hỏng ngay lập tức do ngưng tụ hơi nước. Đây là một sản phẩm rất hữu ích được sử dụng cho các thiết bị hoặc vỏ được vận hành ở nhiệt độ thấp và không xảy ra ngưng tụ hơi nước.

 • Kết hợp chỉ báo độ ẩm
 • Chỉ thị bằng mắt
 • Nhiều mẫu mã có sẵn
 • Bình hút ẩm thay thế ​

Ứng dụng trong các sản phẩm:

 • Thiết bị điện tử
 • Thiết bị điện
 • Thiết bị viễn thông
 • Thiết bị máy tính

Bình hút ẩm gắn bảng kim loại có nhiều kiểu:

 • 2g đến 8g Gel silica
 • 40g Gel silica  và các thiết bị sàng phân tử
 • 2g đến 45g Gel silica
 • Thiết bị 100g Gel Silica
 • Thiết bị sàng phân tử 45g
 • 2g đến 12g Gel silica
 • 20g và 40g Gel silica  và sàng phân tử
 • 38g Gel silica  điền thiết bị
 • 11g Thiết bị sàng phân tử (chỉ báo độ ẩm mức chia)
 • 11g Thiết bị sàng phân tử (Bình hút ẩm siêu sạch)
 • R.F. có thể nạp lại Sàng lọc tĩnh hút ẩm 20g Gel silica  và sàng phân tử
 • R.F. Bình hút ẩm tĩnh

Metal Panel Mounting Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product