Bình Hút Ẩm Đường Ống (Pipeline Desiccators)

Bình Hút Ẩm Đường Ống (Pipeline Desiccators)

Bình hút ẩm đường ống được thiết kế để phù hợp với các dòng khí nén để loại bỏ độ ẩm từ dòng khí. Một chất hấp thụ mạnh (sàng phân tử hoặc gel silica ) làm giảm độ ẩm trong dòng khí xuống mức chấp nhận được. Bạn nên sử dụng bình hút ẩm sàng phân tử khi thiết bị có thể bị hỏng ngay lập tức do ngưng tụ hơi nước. Các bình hút ẩm sàng phân tử duy trì độ ẩm tương đối cực thấp cho các ứng dụng cực kỳ nhạy cảm và là sản phẩm phù hợp cho các thiết bị có thể hoạt động ở nhiệt độ thấp.

  • Phù hợp với cả sàng phân tử  gel silica  
  •  thể được trang bị cho các dòng khí nén 

Pipeline Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product