Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Nhựa (Plastic Panel Mounting Desiccators)

Bình Hút Ẩm Gắn Bảng Nhựa (Plastic Panel Mounting Desiccators)

Bình hút ẩm gắn bảng nhựa chứa “gel silica” hoặc sàng phân tử được sử dụng để bảo vệ các thiết bị điện tử, điện, viễn thông và máy tính không bị ăn mòn hay bị nhiễm bẩn. Khi gel silica được bão hòa hoàn toàn với độ ẩm, bình hút ẩm sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng. Ngoài ra, sản phẩm này có thể được tái sử dụng bằng cách làm nóng chúng ở nhiệt độ 120 độ C (248 Fahrenheit) trong bốn giờ trong lò thông gió. Với các tính năng riêng biệt, bình hút ẩm sàng phân tử sẽ duy trì độ ẩm tương đối thấp cho các ứng dụng cực kỳ nhạy cảm, nơi thiết bị hoặc vỏ có thể phải hoạt động ở nhiệt độ thấp và không được ngưng tụ hơi nước.

Ứng dụng trên các sản phẩm:

 • Thiết bị điện tử
 • Thiết bị điện
 • Thiết bị viễn thông
 • Thiết bị máy tính

Tính năng sản phẩm:

 • Kết hợp chỉ báo độ ẩm
 • Chỉ thị bằng mắt
 • Nhiều mẫu mã có sẵn
 • Bình hút ẩm thay thế
 • Gel silica  có thể được sạc lại bằng nhiệt

Các loại bình hút ẩm gắn bảng nhựa có sẵn là:

 • 50g Gel silica  đầy thiết bị
 • 50g thiết bị sàng phân tử
 • 30g Gel silica  đầy thiết bị
 • 30g thiết bị sàng phân tử
 • 10g Gel silica  đầy thiết bị
 • 10g thiết bị sàng phân tử
 • 1g – 17g Thiết bị sàng phân tử
 • 5g thiết bị sàng phân tử

Plastic Panel Mounting Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product