Bình Hút Ẩm Kiểu Ống (Tubular Desiccators)

Bình Hút Ẩm Kiểu Ống (Tubular Desiccators)

Bình Hút Ẩm Kiểu Ống là một sản phẩm rất lý tưởng để ngăn ngừa ăn mòn, ẩm ướt và ô nhiễm trong các thiết bị điện tử và quang học. Thiết bị này không kết hợp với chỉ báo độ ẩm, nhưng nó có thể được gắn vào một chỉ báo độ ẩm riêng biệt hoặc phích cắm gắn bảng vào thiết bị.

Bình Hút Ẩm Kiểu Ống chứa “gel silica”  hoặc sàng phân tử có tác dụng làm giảm độ ẩm tương đối đến mức chấp nhận được. Sàng phân tử rất được khuyến khích sử dụng trong bình hút ẩm để hấp thụ độ ẩm, đặc biệt khi thiết bị cực kỳ nhạy cảm với ngưng tụ hơi nước và hoạt động ở nhiệt độ thấp.

 • Kết hợp chỉ báo độ ẩm
 • Nhiều mẫu mã có sẵn
 • Bình hút ẩm không đổ lại được dùng một lần ​

Bình hút ẩm hình ống có sẵn trong các mô hình sau:

 • 2g – 8g Sàng phân tử & Gel silica  Bình hút ẩm không bơm lại với chủ đề hợp nhất
 • 2g – 8g Sàng phân tử & Gel silica  Bình hút ẩm không bơm lại với chỉ số
 • 2g – 8g Sàng phân tử & Gel silica  Bình hút ẩm không bơm lại với chỉ số (dài)
 • 2g – 8g Sàng phân tử & Gel silica  Bình hút ẩm không bơm lại với chủ đề hợp nhất (Dài)
 • 10g – 15g Sàng phân tử & Gel silica  hút ẩm có thể bơm lại với chỉ số
 • 25g – 45g Sàng phân tử & Gel silica  hút ẩm có thể bơm lại với chỉ số
 • 4g Bình hút ẩm có thể bơm lại phân tử với chủ đề số liệu
 • Bình hút ẩm có thể nạp lại phân tử 12g với chỉ số ​

Tubular Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product