Bình Hút Ẩm Ultra Clean (Ultra Clean Desiccators)

Bình Hút Ẩm Ultra Clean (Ultra Clean Desiccators)

Bình Hút Ẩm Ultra Clean giúp bảo vệ các thiết bị không bị ăn mòn, ẩm ướt hay nhiễm bẩn. Thiết bị này không được tích hợp với đèn báo độ ẩm nhưng bạn có thể được gắn vào một chỉ báo độ ẩm hoặc van xả.

Bình Hút Ẩm Ultra Clean chứa sàng phân tử có thể làm giảm đáng kể mức độ ẩm tương đối xuống mức chấp nhận được. Ngoài ra, bạn có thể dùng sản phẩm này cho các thiết bị hoặc vỏ hoạt động ở nhiệt độ thấp và không xảy ra ngưng tụ hơi nước.

Công dụng:

  • Thiết bị điện tử
  • Thiết bị điện
  • Thiết bị viễn thông
  • Thiết bị máy tính

Tính năng sản phẩm:

  • Chỉ dùng cho bình hút ẩm phân tử
  • Nhiều mẫu mã có sẵn ​

Ba loại bình hút ẩm Ultra Clean có sẵn là:

  • 2g – 8g Sàng lọc phân tử có thể nạp lại Thiết bị hút ẩm siêu sạch
  • 10g – 22g Sàng phân tử được rót siêu sạch Dessicator
  • Máy sàng phân tử 3g ​

Ultra Clean Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product