Gói hút Ethylene (Ethylene Absorbers)

Gói hút Ethylene được sử dụng để kéo dài độ tươi của trái cây, rau và hoa tươi của bạn bằng cách làm chậm quá trình chín.