Ống Hút Ethylene (Ethylene Absorber Filter)

Ống Hút Ethylene (Ethylene Absorber Filter)

Ống Hút Ethylene là sản phẩm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả sản phẩm trái cây và những người sản xuất. Mỗi thanh chứa các hạt GK3 và GK4 để hấp thụ 3 đến 4 lít ethylene trên mỗi kg sản phẩm. Tuy thiết bị tạo ra một lượng nhỏ bụi, nhưng lại đạt được hiệu quả rất cao trong quá trình hấp thụ khí thải gây hư hỏng sản phẩm. Sản phẩm gồm Thanh lọc EF100 và EF100HC (100cm), EF75 AND EF75HC (75cm), EF50 (50 cm).

Enquire About Product