Túi Ethylene Trùm Pallet (Ethylene Pallet Covers)

Túi Ethylene Trùm Pallet (Ethylene Pallet Covers)

Túi Ethylene Trùm Pallet là sản phẩm lý tưởng được dùng trong quá trình vận chuyển một số lượng lớn các sản phẩm thực phẩm mà có thải ra khí ethylene và các chất bay hơi khác khiến cho chúng chín và hỏng nhanh hơn. Do đó, bạn có thể sử dụng các túi hút khí này để giảm lượng khí làm nhiễm bẩn các sản phẩm thực phẩm trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Đây cũng là sản phẩm giúp bảo quản chất lượng thực phẩm và tăng thời hạn sử dụng hơn.

Ethylene Pallet Covers Product Brochure: Download

Enquire About Product