Màng Đóng Gói Thực Phẩm (Food Packaging Film)

Màng Đóng Gói Thực Phẩm ngăn oxy và hơi ẩm làm hỏng hương vị và chất lượng thực phẩm.