Gói Kiểm Soát Độ Ẩm Theo 2 Chiều (Boost Humidity Packs)

Gói Kiểm Soát Độ Ẩm Theo 2 Chiều là một loại chất hút ẩm và hấp thụ hút hơi ẩm, giúp duy trì mức độ ẩm chính xác. Nó chuyên kéo dài tuổi thọ của các loại cây và hoa của bạn, bằng cách giữ cho chúng tươi và duy trì giá trị y tế của sản phẩm.