Gói Kiểm Soát Độ Ẩm Theo 2 chiều (Boost Humidity Packs)

Gói Kiểm Soát Độ Ẩm Theo 2 chiều(Boost Humidity Packs)

Boost Humidity Pack là gói  điều khiển độ ẩm để đảm bảo sản phẩm luôn tươi ngon và có chất lượng tốt nhất.
Boost Humidity Packs 62% R.H. là một trong những dòng sản phẩm của BOOST có khả năng điều chỉnh độ ẩm ở mức 62% R.H. Nó được kết hợp với công nghệ đã được cấp bằng sáng chế giúp duy trì độ ẩm tương đối thông qua hấp thụ và giải phóng độ ẩm. Bao bì của Boost Humidity Packs 62% R.H. chống rách và chống tràn, không độc hại và không làm thay đổi hương vị sản phẩm. Mỗi gói đi kèm với một chỉ báo thay thế để theo dõi rảnh tay. Sử dụng Boost Humidity Pack vì nó cung cấp một dung dịch không có muối, được đóng gói bằng mực dùng cho thực phẩm và không làm thay đổi mùi vị hoặc mùi thơm.
Gói tăng độ ẩm 55% R.H.
Boost Humidity Pack cung cấp các sản phẩm kiểm soát độ ẩm để đảm bảo rằng các sản phẩm luôn tươi mới và có chất lượng tốt nhất. Boost Humidity Packs 55% R.H. là một trong những dòng sản phẩm BOOST có khả năng điều chỉnh độ ẩm ở mức 55% R.H. Nó được kết hợp với công nghệ đã được cấp bằng sáng chế để duy trì độ ẩm tương đối thông qua hấp thụ và giải phóng độ ẩm. Bao bì của Boost Humidity Packs 55% R.H. chống rách và chống tràn, không độc hại và không làm thay đổi hương vị sản phẩm. Mỗi gói đi kèm với một chỉ báo thay thế để theo dõi rảnh tay. Sử dụng Boost Humidity Pack vì nó cung cấp một dung dịch không có muối, được đóng gói bằng mực thực phẩm và không làm thay đổi hương vị hoặc mùi thơm.
  • Không làm ảnh hưởng tới hương vị hoặc mùi của sản phẩm. 
  • Chất liệu bao bì có thể chống rách & chống tràn. 
  • Mực thực phẩm được sử dụng để in bao bì. 
Gói Kiểm Soát Độ Ẩm Theo 2 chiều 62% R.H
Cấp độ rh  62% 62% 62%
Gram 4g 8g 67g
Số lượng  600 miếng bọc riêng 

200 miếng bọc riêng 

300 miếng bọc riêng 

144 miếng bọc riêng 

100 miếng bọc riêng 

24 miếng bọc riêng 

12 miếng bọc riêng 

Gói Kiểm Soát Độ Ẩm Theo 2 chiều 55% R.H
Cấp độ rh  55% 55% 55%
Grams 4g 8g 67g
Số lượng  600 miếng bọc riêng 

200 miếng bọc riêng 

300 gói bọc riêng 

144 gói bọc riêng 

100 miếng bọc riêng 

24 miếng bọc riêng 

12 miếng bọc riêng

Boost Humidity Packs Product Brochure: Download

Enquire About Product