Hệ Thống Lọc Tăng Cường Nitơ 1000 Điện Áp Kép (Nitrogen Enhanced Purging System 1000 Dual Voltage)

Hệ Thống Lọc Tăng Cường Nitơ 1000 Điện Áp Kép (Nitrogen Enhanced Purging System 1000 Dual Voltage)

Hệ Thống Lọc Tăng Cường Nitơ 1000 Điện Áp Kép tối đa hóa quá trình lọc khí khô để loại bỏ độ ẩm.

Với chức năng đó, NEPS1000 là một hệ thống lọc nitơ hoàn toàn khép kín và có thể vận hành dễ dàng bằng cách liên kết thiết bị với đầu nối lọc. Ngoài ra, hệ thống lọc này có sẵn với một máy bơm khép kín và các sàng phân tử hấp thụ độ ẩm, cho phép người dùng vận hành trong môi trường hoặc lĩnh vực theo nhu cầu.

 • Hoàn toàn khép kín để sử dụng di động 
 • Tính năng lọc kết nối đơn d dàng sử dụng  
 • Đầu đọc điểm sương  áp suất  
 • Tùy chọn cảm biến điểm sương từ xa 
 • Di động  bền khỏe
 • Người dùng  thể lập trình 
 • Hoạt động lọc tự động 
 • Kiểm soát khí Dew Point Stat 
 • Hiển thị điểm sương từ + 20 ° C đến -80 ° C 
 • Duy trì trực tuyến 
 • NATO chấp thuận 

Enquire About Product