Thảm Chống Trượt (Anti-Slip Mats)

Thảm Chống Trượt (Anti-Slip Mats)

Thảm chống trượt được kết hợp với lớp phủ ma sát, giúp bảo vệ sản phẩm của bạn và giữ cho nó tiếp đất. Thảm chống trượt giữ cho hàng hóa an toàn và đứng yên, khi có các chuyển động gây ra bởi nhiễu loạn, dòng hải lưu hoặc va chạm trên đường vận chuyển. Sản phẩm có thể tái chế 100% và bền và tiết kiệm thời gian tải và cũng giảm chi phí.

  • Thảm chống trượt  thể được sử dụng trong vận chuyểntàu hỏa  container. 
  • Tùy chọn xếp hàng để tăng sự ổn định của sản phẩm trên nền tầng 
  • Giảm đóng đai cần thiết 
  • Hiệu quả cho tất cả các sản phẩm hàng hóapallethàng hóa quá khổcuộn giấy 

Anti Slip Load Mats Product Brochure: Download

Enquire About Product