Bạt bảo vệ chắn cửa container (Container Awning)

Bạt bảo vệ chắn cửa container (Container Awning)

Bạt bảo vệ chắn cửa container là giải pháp hoàn hảo để ngăn hàng hóa bị trượt, nghiêng và rơi vào công nhân khi mở cửa.

Quy trình sử dụng Bạt bảo vệ chắn cửa container :

 1. Móc 4 dây đai thẳng đứng vào các điểm móc kèm container hiện có
 2. Đặt dây đai vào vị trí với cửa container
 3. Chất đầy container
 4. Cố định và căng trước tấm che  phủ bằng cách chèn 4 dây đai vào đường may trên khóa kẹp
 5. Kết nối dây đai theo đường chéo, mỗi dây có đóng và kẹp bằng thiết bị kẹp.
 6. Hàng hóa của bạn được bảo đảm chống nghiêng, trượt và đổ vỡ

Ứng dụng:

 • Móc 4 dây đai thẳng đứng vào các điểm lắp container hiện có
 • Đặt dây đai vào vị trí cửa container
 • Nạp đầy container
 • Cố định và căng trước nắp bằng cách chèn 4 dây đai vào đường may trên khóa kẹp.
 • Kết nối dây đai theo đường chéo, mỗi dây có một nút đóng và kẹp bằng thiết bị kẹp.
 • Hàng hóa của bạn được bảo đảm chống nghiêng, trượt và rơi

Tính năng sản phẩm:

 • Bảo đảm hàng hóa
 • Bảo vệ người khỏi hàng rơi khi mở công

Container Awning Safety Sheets Product Brochure: Download

Enquire About Product