Máy ​​Bơm Túi Khí Chèn Hàng Mega Flow Venturi (Megaflow Venturi System)

Máy ​​Bơm Túi Khí Chèn Hàng Mega Flow Venturi (Megaflow Venturi System)

Nếu bạn muốn lấp đầy túi khí bằng khí nén thì phải cần có một dụng cụ bơm phồng.  Máy ​​Bơm Túi Khí Chèn Hàng Mega Flow Venturi có thể lấp đầy túi khí nhanh hơn 30 đến 50% so với bất kỳ hệ thống nạp khí nén nào khác. Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để dẫn luồng không khí trong một buồng đặc biệt, nó tạo ra một khoảng trống để hút thêm không khí bên ngoài vào túi khí chèn hàng.

  • Làm đầy túi bóng khí nhanh hơn 30% -50% so với bất kỳ hệ thống nạp khí nén nào khác.
  • Có khả năng loại bỏ lỗi vận hành

Megaflow Venturi System Product Brochure: Download

Enquire About Product