Cấp Bọ Thép Khóa Đai Mạ Kẽm (Galvanised Wire Buckles)

Cấp Bọ Thép Khóa Đai Mạ Kẽm (Galvanised Wire Buckles)

Do tính năng tự khóa, Cấp Bọ Thép Khóa Đai Mạ Kẽm có khả năng chống trượt vượt trội, tối đa hóa khả năng cố định. Khóa dây có một vết lõm nhỏ, hoặc hình chữ W, ở góc của mặt căng, để cho phép khóa đóng chặt hơn, làm cho nó hiệu quả hơn, ít trơn hơn và mạnh hơn. Cấp Bọ Thép Khóa Đai Mạ Kẽm được chế tạo và thiết kế đặc biệt để sử dụng với dây đai tổng hợp và nóng chảy.

  • Được bảo vệ khỏi sự ăn mònnước biển  các mối đe dọa khí hậu khác
  • Hiệu suất tải cao 

Galvanised Wire Buckles Product Brochure: Download

Enquire About Product