Cấp Bọ Thép Khóa Đai Nitrat (Nitrated Wire Buckles)

Cấp Bọ Thép Khóa Đai Nitrat (Nitrated Wire Buckles)

Do tính năng khóa tự khóa, khóa dây có khả năng chống trượt vượt trội, tối đa hóa khả năng cố định. Khóa dây có một vết lõm nhỏ, hoặc hình chữ W, ở góc của mặt căng để cho phép khóa đóng chặt hơn, làm cho nó hiệu quả hơn, ít trơn hơn và mạnh hơn. Cấp Bọ Thép Khóa Đai Nitrat là một loại Khóa dây. Sản phẩm có bề mặt cùn, bảo vệ nhiều hơn cho bề mặt dây đai. Tuyệt vời cho hiệu suất tải cao và xử lý, các khóa tương thích với tất cả các dây đai container có sẵn tại Stream Peak.

  • Thích hợp cho tất cả các dây đai
  • Bề mặt khóa cùn hơn – bảo vệ nâng cao 

Nitrated Wire Buckles Product Brochure: Download

Enquire About Product