Cấp Bọ Thép Khóa Đai Phốt Phát (Phosphated Wire Buckles)

Cấp Bọ Thép Khóa Đai Phốt Phát (Phosphated Wire Buckles)

Do tính năng khóa tự khóa, khóa dây có khả năng chống trượt vượt trội, tối đa hóa khả năng cố định. Khóa dây có một vết lõm nhỏ, hoặc hình chữ W, ở góc của mặt căng để cho phép khóa đóng chặt hơn, làm cho nó hiệu quả hơn, ít trơn hơn và mạnh hơn. Các khóa này được thiết kế để được sử dụng với các dây đai dệt. Có một lớp phủ đặc biệt trên khóa dây làm cho cùn hơn, cuối cùng ngăn chặn dây đai bị trượt.

  •  tưởng cho các dây chằng dệt 
  • Bề mặt cùn – ngăn dây chằng bị tuột 

Phosphated Wire Buckles Product Brochure: Download

Enquire About Product