Dây Đai Chằng Buộc (Strapping Band)

Hoạt động chằng còn được gọi là bó và buộc, là quá trình áp dụng dây đeo vào một mặt hàng để kết hợp, giữ, gia cố hoặc buộc chặt.  Dây Đai Chằng Buộc giúp ngăn chặn sự di chuyển và trượt sản phẩm. Khi người xử lý đang dỡ hàng hóa, các sản phẩm sẽ không rơi ra ngoài, giảm nguy cơ chấn thương nơi làm việc.

Để tối đa hóa hiệu quả, sử dụng bộ căng dây để cố định dải dây đai.