Leverage Tensioners

Leverage Tensioners

Bộ căng đòn bẩy, còn được gọi là công cụ thanh pry được thiết kế để căng bằng tay các đai buộc có chiều rộng lên đến 25mm.  Bộ căng này tuyệt vời để căng các bó tròn.

Bộ căng đòn bẩy, còn được gọi là công cụ thanh pry được thiết kế để căng bằng tay các đai buộc có chiều rộng lên đến 25mm

Dây đai có chiều rộng lên đến 25mm

Tensioners Product Brochure: Download

Enquire About Product