Ratchet R 50 XXL

Ratchet R 50 XXL

Bộ căng đai Ratchet R 50 XXL được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng nặng, với dây đai có chiều rộng từ 25 mm đến 50mm. Công cụ lớn này được thiết kế càng nhẹ càng tốt, và góc căng rộng, cung cấp cường độ căng tối đa ở lực tối thiểu.

Dây đai có chiều rộng từ 25mm đến 50mm

Tensioners Product Brochure: Download

Enquire About Product