Universal Brackets for Ratchets

Universal Brackets for Ratchets

Ghép khung đai phổ quát với bất kỳ bánh xe tiêu chuẩn nào đều cung cấp trải nghiệm tối ưu nhất cho bánh xe. Kẹp đai của khung cực kỳ bền, và rất tốt cho hoạt động căng dây lên đến chiều rộng 50mm.

  • Strapping belts up to 50mm in width

Enquire About Product