Digital Temperature Indicators

Bộ Chỉ Báo Nhiệt Độ Kỹ Thuật Số cung cấp dữ liệu thời gian thực chính xác cho mục đích giám sát. Thích hợp cho một loạt các ứng dụng bao gồm hóa chất và máy rửa chén thương mại.