Nhiệt Ẩm Kế (Hygrometer)

Nhiệt Ẩm Kế (Hygrometer)

Nhiệt Ẩm Kế được sử dụng lý tưởng trong bệnh viện, nhà thuốc, ngân hàng máu, nhà kính, phòng sạch và máy làm mát không cửa, Nhiệt Ẩm Kế rất tốt để theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Với màn hình LCD lớn, các số đọc nhiệt độ tối đa / tối thiểu có thể chuyển đổi ° F / ° C.

  • Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bên trong
  • Đầu dò nhiệt độ bên ngoài
  • Cảnh báo đóng băng
  • °C / °F có thể lựa chọn
  • Bộ nhớ tối thiểu / tối đa – số đọc thấp nhất và cao nhất được lưu trữ để gọi lại ngay lập tức

Hygrometer Product Brochure: Download

Enquire About Product