Nhiệt Kế Hồng Ngoại (Infrared Thermometer)

Nhiệt Kế Hồng Ngoại (Infrared Thermometer)

Nhiệt Kế Hồng Ngoại không thấm nước nhỏ gọn và không thấm nước, lý tưởng cho nhiều môi trường. Cấu trúc chắc chắn và không thấm nước cho phép Nhiệt Kế Hồng Ngoại có thể theo dõi nhiệt độ từ -4 ° F ~ 662 ° F (-20 ° C ~ 350 ° C) từ khoảng cách (trường nhìn 8: 1).

Nhiệt Kế Hồng Ngoại không thấm nước có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến tủ đông thương mại, các dòng thực phẩm tự chọn và tủ lạnh không cửa.

  • Đo nhiệt độ bề mặt không tiếp xúc tức thì
  • Hữu ích chocác sản phẩm di chuyển, hoặc cho những nơi khó tiếp cận
  • Hoàn toàn không thấm nước (tuân thủ IP67)
  • Hai chế độ đo: bình thường và liên tục
  • Cài đặt báo động, cho giới hạn nhiệt độ cao và thấp
  • Chức năng bộ nhớ chứa tới 99 điểm dữ liệu nhiệt độ ​

Infrared Thermometer Product Brochure: Download

Enquire About Product