Nhiệt Kế Đầu Dò Lollipop Cho Máy Rửa Bát & Đồ Ăn (Lollipop Probe Thermometer)

Nhiệt Kế Đầu Dò Lollipop Cho Máy Rửa Bát & Đồ Ăn (Lollipop Probe Thermometer)

Nhiệt Kế Đầu Dò Lollipop Cho Máy Rửa Bát & Đồ Ăn là công cụ chống nước lý tưởng cho máy rửa chén thương mại. Tính năng tự động hiệu chuẩn và tối thiểu / tối đa của nó cho phép người dùng xác minh và định lượng nhiệt độ nước rửa cuối cùng trong máy rửa chén thương mại, và máy rửa chén một cách nhanh chóng.

Nhiệt kế này cũng đo nhiệt độ của thực phẩm đang được nấu, làm lạnh hoặc giữ, với đầu dò đường kính nhỏ lý tưởng để đo nhiệt độ của thực phẩm khối lượng mỏng, như thịt viên và philê gà / cá theo quy định của Đạo luật thực phẩm FDA 4- 302,12 (B).

  • Chứng nhận NSF
  • °F /° C có thể lựa chọn
  • Bộ nhớ tối thiểu / tối đa lưu trữ số đọc thấp nhất / cao nhất
  • Tính năng hiệu chỉnh tự động
  • Lớp vỏ chống nước
  • Đầu dò đường kính nhỏ lý tưởng, để đo nhiệt độ của thựcphẩm có khối lượng mỏng như thịt viên và gà hoặc cá ( Bộ luật thực phẩm FDA 4-302.12 (B) )

Lollipop Probe Thermometer Product Brochure: Download

Enquire About Product